. Turn on more accessible mode Skip Ribbon Commands Skip to main content
​​​​​

 

 


 

КАК КЪРЛЕЖИТЕ ПРЕНАСЯТ БОЛЕСТИ?

Кърлежите имат два етапа на хранене - бавно и след това бързо. Фазата на бавно хранене продължава през първите 2 дни на прикрепване, като тогава подготвят кръвта за хранене, чрез създаване на кръвно езеро под хобота си. След това настъпва етапа на бързото кръвопиене, редуващо фази на слюнчената секреция и скоростно поглъщане на кръв. Тогава, когато заболяванията са най- вероятно да бъдат предадени. Когато кърлежът отделя течност във вашия домашен любимец, болестите могат да бъдат предадени заедно с нея.


 

ОПАСНОСТТА ОТ КЪРЛЕЖИТЕ

Някои от тези заболявания предавани от кърлежи са фатални. Без лечение домашните любимци са изложени на опасност от пренасяни от кърлежи болести като:

 
 
 
 
  

ИЗГЛЕДАЙТЕ НЯКОЛКО ВИДЕА

 
 

Terms Lightbox