. Turn on more accessible mode Skip Ribbon Commands Skip to main content 
 

ПРАВНО УВЕДОМЛЕНИЕ

ВАЖНА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

Всички права запазени.

Този сайт е предоставен от Boehringer Ingelheim и е защитен по силата на приложимите закони за авторско право и търговски марки. Потребителите могат да изтеглят на твърдия диск или да отпечатат на хартиен носител, едно копие на всяка част от съдържанието на този сайт за лична и некомерсиална употреба, при условие, че всяко направено копие запазва всички авторски права и други бележки за собственост. Всяко по-нататъшно копиране, публикуване или разпространение, на която и да е част от този сайт е забранено.

Boehringer Ingelheim не дава гаранция или гаранции по отношение на точността и пълнотата на информацията, съдържаща се в този сайт. ТОВА Е УСЛОВИЕ, КОЕТО ВИ ПОЗВОЛЯВА СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО МАТЕРИАЛИТЕ НА ТОЗИ САЙТ, КАТО Boehringer Ingelheim НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА: ВСЯКАКВИ ЗАГУБИ, НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЗАГУБИ ИЛИ ВРЕДИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ БИЗНЕС ПРЕКЪСВАНИЯ, В РЕЗУЛТАТ НА ДОСТЪПА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪП НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ ЗА ДОВЕРИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ВСЯКАКВА СЪДЪРЖАЩА СЕ ИНФОРМАЦИЯ В ТОЗИ САЙТ. Boehringer Ingelheim не изключва отговорността за смърт или телесна повреда, пряко причинени от небрежност или умишлено нарушение. Boehringer Ingelheim си запазва правото да увеличи, изтрие или модифицира по друг начин информацията на този сайт по всяко време и без предизвестие.

Посочените по-горе изключения и ограничения се прилагат само до степента, позволена от закона. Нито едно от Вашите законни права като потребител, не е засегнато. Сайтът съдържа информация за продукти, които в момента са одобрени за използване в рамките на България и които могат да бъдат препоръчани за употреба само от или по съвет на лицензиран ветеринарен лекар. Сайтът може да съдържа и информация за нови продукти, които понастоящем не са одобрени в България или за продукти, предлагани в други държави, за които разрешената употреба не трябва да се счита. Този сайт съдържа линкове към други сайтове, произведени от различни предприятия, някои от които са извън България. Boehringer Ingelheim предоставя тези връзки единствено за удобство и не дава гаранция за точността и пълнотата на информацията, съдържаща се в тях. Такива обекти могат да разполагат с информация, която е подходяща само за конкретната държава на произход или региона, където се основава сайта. Вие не трябва да тълкувате всичко в сайта, като промоция или покана за продукт или за използването на който и да е продукт, не разрешен от законите и подзаконовите актове на страната в която живеете.

Всички имена на продукти, изброени в този сайт с главни букви и / или последвани от символа или ® са търговски марки на Boehringer Ingelheim, освен ако не е посочено друго. Нищо на този сайт не трябва да се разглежда като предоставяне на лиценз или право по силата на всяко авторско право, патент, търговска марка или други права на интелектуална собственост на Boehringer Ingelheim или трето лице.Terms Lightbox